Utbildningsplaner och examensbeskrivningar 2006/2007
 
Arenor/Tvärvetenskap Högskoleingenjör Påbyggnadsutbildning
Ekonom Lärarutbildning Samhälls- och beteendevetenskap
Civilingenjör Media Skådespelarutbildning
Hälsa, vård och omsorg Musik och dans Övrig teknisk utbildning
     
Yrkeshögskoleutbildning College  

I utbildningsplanen hittar du information om vilka obligatoriska kurser och eventuella inriktningar som programmet innehåller. Arenabeskrivningen visar de olika alternativen som en arenastudent erbjuds.

Kursplanerna visar kursernas innehåll. Du kan söka efter kurserna under 'Sök kurs' i menyn till vänster i Studiehandboken.

Examensbeskrivningen anger de krav som finns för examen.