Utbildningsplaner - Läsår 2007/2008
 
Förutbildning Medieutbildning
Arenor/Tvärvetenskap Musik och teater
Civilingenjör Samhälls- och systemvetenskap
Högskoleingenjör Lärarutbildning
Övrig teknisk utbildning Yrkeshögskoleutbildning
Ekonomutbildning Påbyggnadsutbildning
Hälsa, omsorg, vård och farmaci  

I utbildningsplanen hittar du information om vilka obligatoriska kurser och eventuella inriktningar som programmet innehåller. Arenabeskrivningen visar de olika alternativen som en arenastudent erbjuds.